C/ Estació, s/n 17457 Riudellots de la Selva (Girona-Espanya)
 sales@acebsa.es
+34 972 477 600
  ES |  CA |  EN

Valors Fonamentals de l'èxit d'Acebsa

I+D+i i Medi Ambient

Acebsa cultiva i porta endavant, des de fa molts anys, els valors essencials per al seu èxit i el dels seus clients.
Entre ells, la I + D ocupa, sens dubte, un lloc primordial. Acebsa sap que vivim en un món exigent i en moviment, que constantment ens empeny a seguir endavant.Aquesta és una de les missions d'Acebsa: oferir als seus clients i distribuïdors, productes d'alta qualitat i innovadors.

A finals de 1990, gràcies als fons europeus d'investigació i desenvolupament s'ha compromès a proporcionar una alternativa a la tecnologia convencional de fabricació de fil esmaltat. Després de mostrar al final del projecte Ecowiretec (2005) que era tècnicament possible fabricar fil esmaltat de classe F / H (en absència de dissolvents), Acebsa va continuar invertint fortament i avui en dia pot oferir als seus clients mostres de Classe F, H i HC..

Aquesta nova tecnologia ha d'ajudar a construir un conductor aïllat, sense emissió de dissolvents enfront a la tecnologia existent des de fa més de 60 anys i ser capaç de fer front a les noves regulacions que s'estableixin..

Aquesta revolució en el camp de l'esmaltat també pot oferir noves perspectives en comparació amb el procés convencional.

Millora del balanç mediambiental.
L'eficiència del procés augmenta.
Millora de propietats específiques.

Aquestes qüestions estan essent quantificades a través d'una tesis en col•laboració amb la Universitat.

tecnologia
Aquesta nova tecnologia també proporciona propietats que no es poden aconseguir amb el mètode tradicional. Així, per exemple, l'absència de dissolvent permet aplicar capes d'esmalt més altes. En el cas del fil termoadherent, aquest procés ofereix oportunitats per a una força d'adherència més gran.
maquinaria
Acebsa ha desenvolupat màquines que permeten fabricar productes específics, i permet adaptar-se als canvis constants de l'entorn amb gran rapidesa. Aquests avanços ens permeten obrir camí en altres activitats i mercats, i especialitzar-nos en productes especials i manufactures